Voditelj odjela sigurnosti na radu i zaštite okoliša (m/f)

Sveta Nedelja, Croatia


This job is not available any more.

Rimac Automobili brzorastuća su visokotehnološka kompanija locirana u Svetoj Nedelji. Širenje poslovanja, sve veći broj projekata i suradnji koje ostvarujemo stvorili su nam potrebu za pojačanjem tima koji će voditi brigu o zaštiti na radu na način da se osigura potpuno udovoljavanje zakonskim zahtjevima iz različitih domena glede sigurnosti na poslu.

Glavni radni zadaci: 

Priprema, organizacija i provedba mjera zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša tako da se osigura potpuno udovoljavanje zakonskim zahtjevima iz navedenih domena.

Priprema, organizacija i provedba osposobljavanja za rad na siguran način kao i za početno gašenje požara zaposlenika poslodavca.

Nadziranje i predlaganje mjera za provođenja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Obavljanje unutarnjeg nadzora nad primjenom pravila zaštite na radu, izrada pisanih izvještaja o provedenom nadzoru.

Implementacija projekata poslodavca odnosno priprema, organizacija i provedba ISO 18001 Sustavi zaštite zdravlja i sigurnost zaposlenika, ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.

Priprema, organizacija i provedba dodatnih edukacija i testiranja iz domena zdravlja na radu i zaštite od požara zaposlenika, a osobito onih koji rukovode radom drugih zaposlenika.

Upravljanje sustavom za slučaj hitnih odnosno izvanrednih situacija.

Vođenje svih potrebnih evidencija i očevidnika iz domene zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša, gospodarenja s otpadom.

Izrada internih pravilnika za protupožarnu zaštitu i sigurnost, listova sigurnosti, procjena rizika, planova za evakuaciju i spašavanje u slučaju izvanrednih događaja.

Organizacija pravovremenih tehničkih atestiranja sustava i opreme.

Praćenje i izvještavanje na mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj razini iz domena zdravlja i sigurnosti na radu.

Praćenje i analiza podataka u svezi s nezgodama na radu, ozljedama na radu i profesionalnim bolestima.

Priprema, organizacija i provedba sustava izdavanja dozvola za rad kod opasnih poslova.

Komuniciranje sa nadležnim agencijama i inspekcijama.

Izrada prateće administracija, izvještavanje, arhiviranje, budžetiranje primjereno radnom mjestu.


Preduvjeti: 

Težite ka izvrsnosti

Imate VSS - diplomirani inženjer sigurnosti, smjer zaštite na radu

Položen stručni ispit stručnjaka zaštite na radu II. stupnja

Položen stručni ispit stručnjaka zaštite od požara

Radno iskustvo najmanje 5 godina na poslovima zaštite na radu u industrijskom sektoru(obavezno)

Radno iskustvo najmanje 3 godina na poslovima zaštite okoliša

Radno iskustvo najmanje 3 godina na poslovima zaštite od požara

Poznajete važeće zakonske i podzakonske akate iz područja zaštite na radu

Izvrsno se služite engleskim jezikom u govoru i pismu

Rad na računalu(Office, Visio)

Samostalni ste u radu i sposobni riješiti probleme pod pritiskom vremena

Komunikativni ste i fleksibilni

Imate vozačku dozvolu B kategorije